Interkerkelijke samenwerking

Interkerkelijke samenwerking - site remonstranten

 

De Remonstrantse Gemeente Doesburg is vertegenwoordigd in:

Raad van Kerken Doesburg-Angerlo
Opgericht in 1980 met het doel elkaar als geloofsgemeenschap­pen te ontmoeten en te komen tot praktische samenwerking. Deelnemende geloofsgemeenschappen zijn: P.K.N. Doesburg/Angerlo, Leger des Heils, Remonstrantse Gemeente Doesburg, de Rooms Katholieke Parochie en de Molukse Kerken. Onze gemeente wordt in de Raad van Kerken bij toerbeurt vertegenwoordigd door een lid van de kerkenraad.

O.D.O.
De meeste van de bij de Raad van Kerken aangesloten geloofs­gemeenschappen hebben een diaconale commissie. Deze diaconieën zijn actief in het O(ecumenisch) D(iaconaal) O(verleg). Jaarlijks verzorgt het ODO in de lijdenstijd gezamenlijke solidariteits­maaltijden.

Commissie Ontmoeting en Inspiratie
Hierin zijn vertegenwoordigd:

  • PKN Gemeente Doesburg/Angerlo
  • PKN Gemeente Drempt/Oldenkeppel
  • PKN Gemeente Hummelo
  • PKN Gemeente Lathum/Giesbeek
  • Remonstrantse Gemeente Doesburg en omgeving

 

Het programmaboekje komt medio augustus uit. In de kerk ligt er dan een aantal om mee te nemen. De activiteiten voor het lopende seizoen worden ook gepubliceerd in de Gemeenteberichten. Onze vertegenwoordigster in de commissie is Mw. M.D. Flugi van Aspermont, tel. 06 – 10 04 06 58. Zij kan u meer informatie geven.