Diaconie

Diaconie a

De diaconie heeft een stimulerende en coördinerende taak op het gebied van werelddiaconaat en ontwikkelingswerk. De Diaconale Commissie verzorgt voor de eigen gemeente onder meer:

  • de gelden voor het bloemenfonds, waaruit de bloemen voor de kerkdienst worden bekostigd
  • het collecterooster
  • de avondmaalsvieringen

Bankrekeningnummer van de Diaconie:  NL37 INGB 00043 18 182 t.n.v. Remonstrantse Diaconie Doesburg


Bloemenfonds:

Bankrekeningnummer: NL37 INGB 00043 18 182 t.n.v. Remonstrantse Diaconie Doesburg onder vermelding van: “Bloemenfonds”.