Diaconie

Diaconie a

De diaconie heeft een stimulerende en coördinerende taak op het gebied van werelddiaconaat en ontwikkelingswerk. De Diaconale Commissie verzorgt voor de eigen gemeente onder meer:

  • de gelden voor het bloemenfonds, waaruit de bloemen voor de kerkdienst worden bekostigd
  • het collecterooster
  • de avondmaalsvieringen

 

Voorzitter / secretaris: Mw. W.E. Grilk – Hendriks, e-mail: hend4100@planet.nl

Penningmeester: Mw. A.J. Koop – Bloembergen, e-mail: anjakoop@upcmail.nl
Giro van de Diaconie  NL37 INGB 00043 18 182 t.n.v. Remonstrantse Diaconie Doesburg

Lid: Mw. N.Groenhuijzen, tel: 06 – 16386779

 

Bloemenfonds:

Giro: NL37 INGB 00043 18 182 t.n.v. Remonstrantse Diaconie Doesburg onder vermelding van: “Bloemenfonds”.

 

Collectedoelen 2018:

1e kwartaal:
Voedselbank Doetinchem.