Financiële administratie en secretariaat

financien

 

Financiële administratie
Voor de financiële administratie kunt u contact opnemen met de penningmeester, mw. M.D. Flugi van Aspermont. U kunt dit telefonisch doen (tel. 06 – 10 04 06 58) of via e-mail: remgemdoes@gmail.com.
Alle mutaties zoals verhuizing, geboorten, huwelijk, overlijden (ook van echtgenoten die zelf geen lid of vriend zijn) kunnen worden gericht aan mw. L. Beekman, e-mail: luciebeekman21@gmail.com

Secretariaat
Alle andere berichten kunnen worden gestuurd aan het secretariaat, mw. M.D. Flugi van Aspermont, e-mail: remgemdoes@gmail.com of per post. In het geval u mutaties per post wilt versturen graag vooraf even contact opnemen via het genoemde e-mailadres of telefonisch: 06 – 10 04 06 58.

Financiële bijdrage
De jaarlijks te betalen financiële bijdrage ­is opgebouwd uit drie vaste delen, aangevuld met een vierde (door u zelf te bepalen) deel:

  1. Het quotum: dit is een bedrag per lid of vriend dat onze gemeente moet afdragen aan het landelijk bureau van de Broederschap. Uit dit quota worden de algemene onkosten van de Broederschap betaald. Voor 2014 en 2015 is het quotum vastgesteld op € 45,00 per jaar.
  2. Een bijdrage ad 2% van uw vrijwillige bijdrage t.b.v. ontwikkelingswerk in binnen- en buitenland.
  3. Door u te bepalen vrijwillige bijdrage. Dit bedrag (minus de 2% van punt 3) komt ten goede aan de gemeente (kosten predikant, kerkhuur, organist, verzekeringen enz. enz.).

Aan het begin van het kalenderjaar krijgt u van de kerkenraad een verzoek tot vaststelling en betaling van uw vrijwillige bijdrage. Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL29 ABNA 053 88 36 911 ten name van Remonstrantse Gemeente Doesburg.

KvK-nummer Remonstrantse Gemeente Doesburg: 75 76 46 95.