Kringen, Cursussen 2023-2024

Nieuwe woorden bij een oud verhaal

Vorig jaar zijn we gestart met deze kring en kwamen we met een vast clubje bij elkaar. Omdat er nog zoveel verhalen in de Bijbel staan die ons nu nog wat zeggen en raken aan wat we zelf meemaken, gaan we door met deze kring. U bent van harte uitgenodigd bij ons aan te schuiven. We lezen een verhaal, luisteren naar een lied van een moderne zanger, lezen een gedicht en praten door over de mooie en de moeilijke passages: snappen we de hoofdfiguur, kunnen we ervan leren, zouden we het anders doen?

We komen eens per twee maanden bij elkaar.

Locatie: Foyer, Gasthuiskerk

Kosten: €5,00 per keer.

Tijd: 10.00- 11.30 uur

Data: 12 september, 7 november 2023 en 9 januari, 5 maart, 7 mei 2024

Informatie en opgave via: ds. Susanne van der Sluijs smvdsluijs@gmail.com

Koffie & Kletspot

Gemeente ben je door elkaar op zondag te treffen en geïnspireerd te raken in de dienst en door na afloop naar elkaar te informeren bij het koffiedrinken. Maar het kan ook fijn zijn om door de week op ontspannen wijze elkaar te ontmoeten in de foyer, bij te praten en aan de hand van verdiepende vragen door te denken over dingen die zin aan het leven geven. Vragen als: Wie of wat doet mijn hart sneller kloppen? Waar ben ik dankbaar voor? Wat was de mooiste tijd van mijn leven? Welke dromen heb ik nog? Wat is geluk? Wat heb ik moeten accepteren?

Maandagmorgen 20 november 2023,

Dit is de laatste “Kletspot en Koffie”.

Locatie: Foyer, Gasthuiskerk

Tijd: 10.00- 11.30 uur

Opgeven van tevoren is niet nodig.

Dialoogspel Tussen Zon en Maan

Het dialoogspel is het afgelopen seizoen voor het eerst gespeeld. De deelnemers hebben het als heel waardevol ervaren. Daarom willen we voor het komende seizoen een nieuwe groep starten. Christa Anbeek, Remonstrants hoogleraar heeft een spel ontwikkeld waarbij de deelnemers op een denkbeeldige reis gaan tussen zon en maan, over pieken en dalen. Door deze reis krijgen de deelnemers meer houvast en inzicht in de eigen contrastervaringen: ervaringen die je leven op z’n kop zetten. Je maakt bijvoorbeeld een pelgrimstocht, of je eerste (klein)kind wordt geboren, je wordt verliefd, of verhuist voor je werk naar het buitenland. Er zijn ook pijnlijke en moeilijke ‘contrastervaringen’: je verliest een dierbare, gaat scheiden, raakt je baan kwijt of wordt ernstig ziek. Of ze nu positief of negatief zijn, contrastervaringen zijn ontregelend. Ze doen je beseffen hoe kwetsbaar je bent, of juist sterk. De deelnemers pelgrimeren zo gezamenlijk naar nieuwe perspectieven of geven eigen verworven inzichten aan elkaar door.

De ‘reis’ bestaat uit maximaal zeven etappes. We zijn elkaars reisleider en reisgenoten. Er kunnen 5 tot 8 deelnemers meedoen.

Locatie: Foyer, Gasthuiskerk

Kosten: €5,00 per keer

Tijd: 10.00- 11.30 uur

Data: 8 januari 2024, 5 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 17 juni en16 september 2024 (afsluiting)

Informatie en opgave via: ds. Susanne van der Sluijs smvdsluijs@gmail.com

Kerstengelenproject

Anders dan in eerste instantie was vermeld willen we na afloop van de diensten op 26 november en 10 december papieren engeltjes uitdelen die thuis gevouwen kunnen worden.

De engelen zijn eenvoudig in elkaar te zetten en kunnen in de kerstboom worden gehangen. In aanloop naar Kerst kunnen ze worden uitgedeeld aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk aan oudere, eenzame, zieke of rouwende mensen, iemand voor wie december een moeilijke maand is, of juist iemand die heel veel doet voor kerk en/of stad en die in het zonnetje moet worden gezet. Het maakt niet uit of het iemand uit de kerk is, de buurvrouw, of een kennis. Zolang ze maar gul worden uitgedeeld.