Activiteiten 2022-2023

De afgelopen twee jaar hebben we weinig de gelegenheid gehad als gemeente bij elkaar te komen. Samenkomen, elkaars verhalen horen, informeren naar elkaar, verdieping zoeken, de Bijbel openslaan en kijken wat de verhalen ons nog zeggen, het heeft allemaal op een laag pitje gestaan. Toch is dit de kern van het gemeente-zijn. Daarom bieden we voor het komende seizoen een gevarieerd programma aan. We leren van de verhalen uit de Bijbel, gaan samen op ‘pelgrimstocht’, ontdekken welke onderdelen van een kerkdienst ons aanspreken, of komen voor de gezelligheid bij elkaar om ervaringen met elkaar te delen. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de foyer van de kerk. Behalve voor “Koffie en kletspot” (gratis) vragen we € 5,- per keer om de kosten te dekken. U kunt zich opgeven bij ds. Susanne van der Sluijs smvdsluijs@gmail.com

Koffie en kletspot

Gemeente ben je door elkaar op zondag te treffen en geïnspireerd te raken in de dienst en door na afloop naar elkaar te informeren bij het koffiedrinken. Maar het kan ook fijn zijn om door de week op ontspannen wijze elkaar te ontmoeten in de foyer, bij te praten en aan de hand van verdiepende vragen door te denken over dingen die zin aan je leven geven. Vragen als: Wie of wat doet mijn hart sneller kloppen? Waar ben ik dankbaar voor? Wat was de mooiste tijd van mijn leven? Welke dromen heb ik nog? Wat is geluk? Wat heb ik moeten accepteren? Eens per maand op maandagochtend komen we bij elkaar. In eerste instantie tot maart 2023.

Data: 10.00 tot 11.30 uur (maandag). Van te voren aanmelden mag, maar hoeft niet.

13 februari en 13 maart 2023.

De kunst van de liturgie

We bezoeken op zondag een kerkdienst. Zo’n dienst bestaat uit voorgeschreven gebeden, rituelen en handelingen. Dit wordt de liturgie genoemd. De Paaskaars brandt, we groeten elkaar, God groet ons, we zingen, luisteren, lezen en bidden het Onze Vader en ontvangen de zegen. Ook vieren we Avondmaal en wordt er gedoopt of belijdenis gedaan. Dit alles doen we in verbondenheid met God en met de eeuwenlange traditie van de Kerk. Maar waarom doen we het op deze manier en wat kunnen de onderdelen ons vertellen en bijdragen aan ons geloof? Misschien willen we iets toevoegen, of weglaten, of willen we actief deelnemen aan de dienst. In een drietal bijeenkomsten gaan we in op de rijkdom van de liturgie en gaan we samen op zoek naar hoe de dienst ons en de ander kan inspireren.

Data: 10.00 tot 11.30 uur (dinsdag). Kosten per keer: € 5,-.

14 mrt 2023, 2 mei 2023 en 6 juni 2023

Dialoogspel Tussen Zon en Maan

Iedereen kent ze, ervaringen waar je leven van op z’n kop staat. Je maakt een pelgrimstocht, eerste (klein)kind wordt geboren, je wordt verliefd. Er zijn ook pijnlijke en moeilijke ‘contrastervaringen’: je verliest een dierbare, raakt je baan kwijt of wordt ernstig ziek. Of ze nu positief of negatief zijn, contrastervaringen zijn ontregelend. Ze doen je beseffen hoe kwetsbaar je bent. Christa Anbeek, Remonstrants hoogleraar heeft een dialoogspel ontwikkeld waarbij de deelnemers op een denkbeeldige reis gaan tussen zon en maan, over pieken en dalen. Door deze reis krijg je meer houvast en inzicht in je eigen contrastervaringen. De ‘reis’ bestaat uit maximaal zeven etappes. We zijn elkaars reisleider en reisgenoten. Reacties van deelnemers in andere plaatsen zijn erg positief.

De kring zit op dit moment vol. Bij belangstelling kan er een tweede kring gestart worden.

Nieuwe woorden bij een oud verhaal

De afgelopen tijd zijn er vanuit de landelijke organisatie verschillende boeken verschenen rondom de verhalen in de Bijbel zoals ‘Mijn held en ik’ en ‘Geef mij die dwaze meisjes maar’. Daarnaast komt binnenkort het boek ‘Al sprak ik alle talen’ uit, het landelijke thema voor het komende seizoen. Boeken met verhalen over personen in de Bijbel die herkenning, vragen, vervreemding, bemoediging of inspiratie oproepen. Door corona zijn we er haast niet aan toe gekomen om deze verhalen te behandelen. Want ze kunnen ons nog steeds wat zeggen, in onze huidige tijd waarin zekerheden zomaar ineens kunnen omslaan in onzekerheden. Of dat nu is in je eigen leven of in de wereld. Redenen genoeg om eens door te praten over hoe de Bijbel omgaat met vreugde en verdriet en met verleden en toekomst.

Data: 10.00 tot 11.30 uur (dinsdag). Kosten per keer: €5,-.
17 jan 2023, 28 febr 2023.