Contactleden

handen

 

De Remonstrantse Gemeente Doesburg e.o. bestrijkt een groot werkgebied. Voor het onderling contact tussen de gemeenteleden, vrienden en belangstellenden zorgen de contactleden.
Iedere wijk heeft een contactlid dat namens de gemeente het contact onderhoudt met de in die wijk wonende leden en vrienden.
Hieronder volgen de namen van de contactleden met een globale aanduiding van hun wijk.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de coördinator  mw. M.G. Visser – Spijkerman
e-mail: mgspijkerman@hetnet.nl

Coördinator
Mw. M.G. Visser – Spijkerman

Ass. Coördinator
Mw. H.J.A. Pameyer – de Waard

Doesburg
Mw. W.E. Grilk – Hendriks

De Liemers
Mw. G. Scholten

Gem. Rheden: De Steeg, Ellecom, Dieren ook enkele leden in Rheden – dorp en Velp
Mw. M.G. Visser – Spijkerman

Gem. Rheden: Spankeren, Laag – Soeren ook enkele leden in Eerbeek en Brummen
Dhr. E. Boekhoven

Doetinchem
Mw. C.W. Büttner

Buitengebied Achterhoek
Mw. H.J.A. Pameyer – de Waard

Alle (nieuwe) leden, vrienden en belangstellende kunnen zelf contact opnemen met de coördinator, maar hun contactleden maken zich in ieder geval ook zelf aan hen bekend.