Contactleden

handen

 

De Remonstrantse Gemeente Doesburg e.o. bestrijkt een groot werkgebied. Voor het onderling contact tussen de gemeenteleden, vrienden en belangstellenden zorgen de contactleden.
Iedere wijk heeft een contactlid dat namens de gemeente het contact onderhoudt met de in die wijk wonende leden en vrienden.
Hieronder volgen de namen van de contactleden met een globale aanduiding van hun wijk.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de coördinator, mevrouw W. Grilk, e-mail via remgemdoes@gmail.com

Alle (nieuwe) leden, vrienden en belangstellende kunnen zelf contact opnemen met de coördinator, maar hun contactleden maken zich in ieder geval ook zelf aan hen bekend.