Kerkdienst

Aanzicht

Kerkdiensten 2023

De gemeente heeft voor haar kerkdiensten de beschikking over de Gasthuiskerk (Gasthuisstraat 41, Doesburg), waar op de tweede en vierde zondag van de maand en op kerkelijke feestdagen om 10.30 uur een Remonstrantse dienst gehouden wordt. Meerdere malen per jaar zal in de dienst een maaltijdviering plaatsvinden. Naar Remonstrants gebruik is iedereen van harte welkom, ongeacht of hij of zij tot deze of enige kerk behoort.

U bent van harte welkom bij de volgende vieringen:

14 juli 2024, dr H.J.M. van der Woude, 10:30 uur, Thema: “Waar ben je thuis?”

28 juli 2024,  gezamenlijk pannenkoeken eten, zie agenda.

11 augustus 2024, ds S.P. van der Vaart, 10:30 uur

25 augustus 2024, ds Marga Vos-Wiegand, 10:30 uur

8 september 2024, ds Els de Clercq, startzondag, avondmaal, 10:30 uur

22 september 2024, ds Marga Vos-Wiegand, 10:30 uur

13 oktober 2024, oecumenische dienst in de Martinikerk, aanvang 10:00 uur

27 oktober 2024, ds Els de Clercq, 10:30 uur

10 november 2024, ds F. Kruyne, 10:30 uur

24 november 2024, ds Marga Vos-Wiegand, gedachteniszondag, avondmaal, 10:30 uur

8 december 2024, ds A. Hoekstra, tweede Advent, 10:30 uur

24 december 2024, ds Marga Vos-Wiegand – Kerstavond, aanvang 20:00 uur

25 december 2024, Het Kerstverhaal, 10:30 uur

12 januari 2025, ds M. Brok

26 januari 2025, ds Marga Vos-Wiegand, avondmaal,

9 februari 2025, ds J Gruiters

23 februari 2025, ds Jorn den Hartog

9 maart 2025, ds Els de Clercq

23 maart 2025, oecumenische dienst

6 april 2025, ds Jaap Marinus

17 april 2025, ds Marga Vos-Wiegand, Witte Donderdag, avondmaal,

20 april 2025, ds Marga Vos-Wiegand, Pasen

27 april 2025, ds Rachel van Andel

11 mei 2025, drs Etje Verhagen-Krikke

25 mei 2025, ds Mignon van Bokhoven.

8 juni 2025, Pinksteren, ds Els de Clercq

22 juni 2025, ds A. Hoekstra

13 juli 2025, alternatief

27 juli 2025, ds Etje Verhagen-Krikke

10 augustus 2025, ds Etje Verhagen-Ktikke

24 augustus 2025, ds Jorn den Hartog

14 september 2025, avondmaal, ds Els de Clercq

28 september 2025, ds Mignon van Bokhoven

12 oktober 2025, ds Els de Clercq

26 oktober 2025, ds Claartje Slootmans

9 november 2025, ds J. Gruiters

23 november 2025, ds Marga Vos-Wiegand, gedachteniszondag,

7 december 2025, ?,  2de Advent,

24 december 2025, Kerstavond, ds Marga Vos-Wiegand

25 december 2025, Kerstmorgen, Grootouders en kleinkinderen.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41, 6981 CP Doesburg.