21 maart 2020

Gemeente zijn in tijden van Corona

Geschreven door Susanne van der Sluijs

We beleven uitzonderlijke tijden. Wat in een klein hoekje van de wereld is begonnen, is binnen een aantal weken uitgegroeid tot een plaag die de hele wereld in de greep houdt. Het coronavirus is het overheersende gespreksonderwerp. ‘Deze ziekte is onder ons’, aldus de minister-president. Hoe zal deze zich ontwikkelen? We weten het niet. Nu al zijn er drastische maatregelen die velen treffen. Onzekerheid, angst, verwarring, gelatenheid, allerlei gevoelens buitelen over elkaar heen. Ook in deze tijd zijn en blijven we gemeente en hebben we de opdracht Gods koninkrijk uit te dragen en er voor een ander te zijn. We doen dit op allerlei manieren die passen bij wie we zijn en wat we de ander kunnen geven.

He will cover you with his feathers.
He will shelter you with his wings.
His faithful promises are your armour and protection.
Psalm 91.4a

De meest prachtige initiatieven ontstaan er. Zo mogen we er voor elkaar zijn, als gezin, als buren, als gemeente. En we mogen elkaar toevertrouwen in de hoede van God. Ook al kunnen we voorlopig niet letterlijk samenkomen, we horen wel bij elkaar. Voor de komende tijd houden we de woorden van onze minister-president voor ogen: ‘Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een
beetje op elkaar, ik reken op u.’

We kunnen niet meer als vertrouwd bij elkaar komen in de kerk. Daarom het is goed om juist in deze tijden bescherming te zoeken bij Iets dat dreiging van ziekte en eenzaamheid overstijgt. Want als onzekerheid onze gedachten gaat beheersen, zoeken we een schuilplek. Er is er Een die zegt, kom maar bij mij schuilen, ik zorg voor licht in deze duisternis.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, Taizé
https://www.youtube.com/watch?v=W7M7lHjm5gQ

U kunt hierbij een kaars of een waxinelichtje aansteken.

Bijbellezing: Psalm 91
1 Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God,
ben je helemaal veilig.
2 Ik zeg tegen de Heer:
“Bij U ben ik zo veilig als in een schuilplaats,
zo veilig als in een burcht.
U bent mijn God. Ik vertrouw op U.”
3 Want Hij redt je uit de vallen die de duivel voor je opzet.
Hij redt je van dodelijke ziektes.
4 Hij beschermt je onder zijn vleugels.
Bij Hem ben je veilig.
Zijn trouw beschermt je als een schild, als een pantser.
5 Je hoeft niet bang te zijn.
Niet voor gevaren die je ’s nachts bedreigen.
Niet voor pijlen die overdag op je afgeschoten worden.
6 Niet voor ziekte die in het donker op je loert.
Niet voor de dood die je midden overdag aanvalt.
7 Al sterven de mensen om je heen
bij duizenden of tienduizenden,
jou zal niets overkomen.
8 Je zal alleen zien hoe het afloopt
met de mensen die zich niets van God hebben aangetrokken.

9 Bij U, Heer, ben ik veilig.
U, de Allerhoogste God, bent mijn Beschermer.

10 Geen ramp zal je overkomen.
Geen ziekte zal je huis binnendringen.
11 Want Hij zal zijn engelen bevelen
dat ze je moeten beschermen, waar je ook gaat.
12 Ze zullen je op hun handen dragen,
zodat je je voeten niet zal stoten.
13 Leeuwen en adders
zul je onder je voeten vertrappen.

14 De Heer zegt:
“Omdat hij heel veel van Mij houdt, zal Ik hem redden.
Ik zal hem beschermen, omdat hij Mij kent.
15 Als hij Mij om hulp roept, zal Ik hem antwoorden.
In moeilijkheden en gevaar zal Ik bij hem zijn.
Ik zal hem redden en voor de mensen eren.
16 Ik zal hem een lang leven geven.
Ik zal hem redden en goed voor hem zijn.”

Do not be afraid, Philip Stopford
https://www.youtube.com/watch?v=8aNISuvsP5M

Vergrendeling
Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.

Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is.

Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.

Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Vandaag is een mij bekende jonge vrouw
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer,
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.

Vandaag bereiden kerken, synagoges,
moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen
en onderdak te bieden.

Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier om naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.

Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.

Word je bewust van de keuzes die je maakt
voor je leven nu.
Vandaag: Adem.
Hoor,
achter de fabrieksgeluiden van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op,
is de lente in zicht.

En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat
om de ander over het lege plein aan te raken:
Zing.

Richard Hendrick, Ierse monnik, OFM
13 maart 2020
(Bron: Raad van Kerken)

Avonden, Boudewijn de Groot (Chantal Janzen)
https://www.youtube.com/watch?v=EP8NBfoBtIo

Gebed
Eeuwige,
Dat wij

Wat was
in liefde
zegenen.

Wat is
in vertrouwen
aanvaarden

Wat komt
in overgave
tegemoet zien
Amen

We hopen elkaar weer gauw te ontmoeten, elkaar de hand te schudden en als gemeente samen te komen in de kerk. Tot we elkaar weer zien; ga met God en Hij zal met je zijn.

The lord will bless you and keep you, John Rutter
https://www.youtube.com/watch?v=DdGPnR-KyHE

In God, Christus en de Geest verbonden,

Susanne van der Sluijs

Heeft u behoefte om met iemand te praten? Neem dan contact op met uw contactpersoon of de predikant. De komende twee woensdagen worden van 19.00- 19.15 uur de klokken van de Gasthuiskerk en de Martinikerk geluid als bemoediging aan alle mensen. In de Martinikerk zijn rond die tijd twee predikanten aanwezig. Er is koffie en gelegenheid een kaarsje aan te steken.
Ook zijn er vele initiatieven op internet te vinden. Zo vindt u op onze eigen website een link naar een gezamenlijke Remonstrantse viering.

Gerelateerd