28 oktober 2020

Annulering bijeenkomsten ‘Mijn held en ik’

Geschreven door Susanne van der Sluijs

Voor dit najaar was er een drietal bijbelstudie-middagen gepland rondom het landelijk jaarthema ‘Mijn held en ik’.
Vanwege de corona-restricties is besloten deze middagen uit te stellen tot het voorjaar/de zomer van 2021. Dat betekent dat de data
02 november, 01 februari en 12 april komen te vervallen.

Degenen die zich hebben opgegeven zijn inmiddels hierover bericht. We houden u op de hoogte van de nieuwe data in 2021.
Mocht u interesse hebben de bijeenkomsten in het voorjaar te volgen, dan kunt u zich opgeven bij ds. Susanne van der Sluijs;  smvdsluijs@gmail.com.

 

Gerelateerd