Vernieuwingsplek

Over de Remonstrantse Vernieuwingsplek ‘Levenskunst in de Achterhoek’

Aan de Remonstranten Doesburg en Lochem-Zutphen is een gezamenlijke Vernieuwingsplek toegewezen. Landelijk zijn er nog drie andere remonstrantse vernieuwingsplekken. De Remonstranten willen hiermee onderzoeken of wij, via andere routes en werkwijzen dan nu gebruikelijk, in staat zijn ons remonstrantse gedachtegoed voor de toekomst te behouden. Onze vernieuwingsplek sluit aan bij de interesse die er is voor zingeving en betekenis. Tegelijkertijd is de kerk niet meer de enig aangewezen plek waar de vragen van zoekers aan de orde gesteld worden. De zoektocht naar zin en betekenis is individueel en zoekers hebben geen behoefte aan voorgebakken antwoorden. De vernieuwingsplek ‘Levenskunst Achterhoek’ biedt aan belangstellenden in de Achterhoek in de vorm van o.a. seminars een unieke mogelijkheid tot verdieping en ontmoeting rondom levensvragen.
Aandacht voor levenskunst biedt de mogelijkheid voor zinvolle en betekenisvolle ontmoetingen waarin ontdekt kan worden wat van waarde is in ieders leven, zonder dat deze worden ingekaderd door kerkelijke vormen en inhouden.

Samenwerking
De invulling krijgt vorm in nauwe samenwerking met de remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen en de remonstrantse Gemeente Doesburg. Op deze manier wordt ‘Levenskunst in de Achterhoek’ een onderdeel van een breed sociaal-cultureel netwerk. ‘Levenskunst in de Achterhoek’ is het startpunt van een bredere beweging die zich vanuit het remonstrantse gedachtegoed richt op belangstellenden die niet (meer) verbonden zijn aan een kerkelijke organisatie en trekt hun belangstelling door activiteiten die gericht zijn op de combinatie van kunst, spiritualiteit, meditatie en ontmoeting. Als uitvloeisel van deze activiteiten kan er behoefte groeien aan geestelijke verzorging en (nieuwe) rituelen, waarvoor binnen deze nieuwe beweging ruimte wordt geboden.

Aanpak
‘Levenskunst in de Achterhoek ‘ organiseert o.a. themagerichte ontmoetingsbijeenkomsten voor specifieke doelgroepen, waarin wordt gewerkt met de doelen en methoden van het dialogisch model. Als doelgroep is in eerste instantie de groep werkgevers in de Achterhoek geselecteerd. Deze doelgroep speelt een sleutelrol in het opnieuw vinden en toepassen van morele en spirituele bronnen binnen de omslag van profijt- naar betekeniseconomie. De deelnemers zullen verbonden blijven door ‘nazorg’ activiteiten via mail of telefoon. Ook zal er voor de deelnemers een fysieke plek zijn om op terug te kunnen vallen voor gesprek, rust, of zelfs logies. Zo zal er gaandeweg een beweging ontstaan.

Vernieuwingspredikant
Op dit moment is de functie van vernieuwingspredikant voor Lochem-Zutphen en Doesburg niet ingevuld. Nadere informatie volgt.