Vacature predikant

Vacature predikant Remonstrantse Gemeente Doesburg

* Dienstverband 0,3 fte
* Per 1 september 2019
* Wegens emeritaat van de huidige predikant

De gemeente wordt door de leden/vrienden ervaren als warm, open en respectvol. Ook nieuwe vrienden voelen zich welkom en ervaren een grote betrokkenheid. Samen met de Remonstrantse Gemeente Lochem/Zutphen beschikt de Remonstrantse Gemeente Doesburg sinds
1 september 2018 over een vernieuwingspredikant.

Op 1 november 2018 telde de gemeente 76 leden en vrienden. De helft woont in Doesburg, de anderen komen uit de omliggende regio, waarvan een deel grenst aan de regio van de Remonstrantse Gemeente Lochem/Zutphen.

De gemeente huurt voor haar kerkdiensten en andere bijeenkomsten de Gasthuiskerk in Doesburg.

Wij vragen van onze toekomstige predikant(e)
* Creativiteit en een open mind.
* Een warm en betrokken hart voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben, onontbeerlijk voor invulling van pastoraat.
* Aandacht voor de invulling van de kerkdiensten, mede gezien de momenteel best vertegenwoordigde leeftijdscategorie van de regelmatige bezoekers van onze kerkdiensten.
* Buiten vaste kaders kunnen denken, zowel bij de invulling van de kerkdiensten als bij andere activiteiten en daaraan uiting kunnen geven binnen en buiten de gemeente.
* Het verstaan van de kunst van het verbinden en het op inspirerende wijze het geloof kunnen vervlechten met de praktijk van het dagelijks leven.
* Ruimte nemen voor het ontwikkelen van initiatieven voor alle leeftijdscategorieën.
* Bereidheid tot samenwerken met de vernieuwingspredikant.
* Betrouwbaarheid en de mogelijkheid hebben zich (voor langere tijd) aan onze gemeente te binden.
* Heeft de studie theologie afgerond.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform kerkorde en traktementsregeling.

Momenteel is in de buurgemeente Lochem/Zutphen eveneens een vacature.

Mocht u belangstelling hebben voor de functie van predikant van de Remonstrantse Gemeente Doesburg dan kunt u uw sollicitatie vóór
15 maart 2019 via e-mail inzenden aan de voorzitter van de kerkenraad, mevrouw Anja Koop-Bloembergen, e-mail: anjakoop@upcmail.nl.
Ook voor vragen en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Anja Koop, tel. 0314 – 640306.