Programma Ontmoeting en Bezinning

Bezinning

Voorwoord

Na de zomer beginnen we weer aan een nieuw seizoen. In het programmaboekje vindt u de activiteiten van de kerken in de zgn. “Oude IJssel Regio”. De commissie Ontmoeting en Bezinning initieert en coördineert deze activiteiten.

De Remonstrantse Gemeente Doesburg en omgeving organiseert een Bijbelcursus rond het boek Handelingen, een gebedspracticum onder de titel “Rustpunt’ en de vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’ in het kader van 400 jaar Remonstranten.

Voor een totaaloverzicht, dat ook de activiteiten van de Protestantse Gemeente Hummelo, de Protestantse Gemeente Drempt & Oldenkeppel en de Protestantse Gemeente te Angerlo – Doesburg belicht, verwijzen wij u naar het programmaboekje. Onderaan deze pagina vindt u een link naar dit boekje.

Voor informatie kan gebeld of gemaild worden naar de leider/contactpersoon van de betreffende activiteit. Opgave is gewenst.
De kosten: een vrije gift. Bij sommige onderdelen staat een bedrag aangegeven

 

Contactadressen commissieleden

Remonstrantse Gemeente Doesburg en omgeving
mw. Mathie Flugi van Aspermont, e-mail: remgemdoes@gmail.com

Protestantse Gemeente Hummelo
da. Elise-Roth, e-mail: eliseroth@kpnmail.nl
mw. Ingrid van Berkum, T: 0314 382080; e-mail: totdonderdag@hotmail.com
dhr. Chris Vrogten, e-mail: chrisvrogten@planet.nl

Protestantse Gemeente Drempt & Oldenkeppel
mw. Marjan van Zadelhoff, T: 0313 474251; e-mail: marjanvanzadelhoff@upcmail.nl
mw. Trudy Hemke, e-mail: trudyterwaarbeek@gmail.com

Protestantse Gemeente te Angerlo/ Doesburg
ds. Chris Kors, T: 0313 844539; e-mail: chris.kors@gmail.com
mw. Ans Woudenberg, T: 0313 484533; e-mail: rienans.woudenberg@zonnet.nl

 

Eventuele veranderingen/afgelastingen worden vermeld op:
www.pkn-angerlodoesburg.nl
www.kerkdrempel.nl
www.kerkhummelo.nl
https://doesburg.remonstranten.nl

Klik hieronder voor het programmaoverzicht
Programmaboekje 2018-2019