Programma Ontmoeting en Bezinning

Bezinning

Voorwoord

Na de zomer beginnen we weer aan een nieuw seizoen. In dit programmaboekje vindt u de activiteiten van de kerken in de zgn. “Oude IJssel Regio”. De commissie Ontmoeting en Bezinning initieert en coördineert deze activiteiten.

De Remonstrantse Gemeente Doesburg en omgeving organiseert een Bijbelcursus rond het Johannesevangelie, de lezing/diapresentatie Bijbelquilts, een film over Spinoza, een Maria lezing en een bijeenkomst ‘Bidden, wie luistert?’.

De Protestantse Gemeente Hummelo organiseert meditatieavonden op de laatste woensdag van de maand, Paaskaarsen maken, Beeldmeditatie rond Pinksteren en in juni een bewustwordingswandeling.

De Protestantse Gemeente Drempt & Oldenkeppel heeft weinig activiteiten dit seizoen, met het oog op het emeritaat van ds. Engelage in januari 2018. Het accent zal hier het komend jaar voornamelijk liggen op het overgangsproces van een fulltime naar een deeltijd predikantsplaats. Daarbij zal de voorbereiding en uitvoering van de komende beroepingsprocedure een grote plaats innemen. Dat zal veel tijd en energie kosten van de beschikbare vrijwilligers. Er wordt nog nagedacht over één of meer avonden met een korte film/documentaire met een nagesprek.

De Protestantse Gemeente te Angerlo – Doesburg organiseert koffieochtenden met een thema, Babbel en Borrel aan een tafel in het Arsenaal, een beginnerscursus Meditatie, de ‘Preek van de Leek’, een gedichtenwedstrijd rond de landelijke gedichtendag in januari 2018, en een lees- en gesprekskring rond het boek ‘Geduld met God’ van Tomáš Halík.

Voor informatie kan gebeld of gemaild worden naar de leider/contactpersoon van de betreffende activiteit. Opgave is gewenst.
De kosten: een vrije gift. Bij sommige onderdelen staat een bedrag aangegeven

 

Contactadressen commissieleden

Remonstrantse Gemeente Doesburg en omgeving
mw. Mathie Flugi van Aspermont, e-mail: remgemdoes@gmail.com

Protestantse Gemeente Hummelo
da. Elise-Roth, e-mail: eliseroth@kpnmail.nl
mw. Ingrid van Berkum, T: 0314 382080; e-mail: totdonderdag@hotmail.com
dhr. Chris Vrogten, e-mail: chrisvrogten@planet.nl

Protestantse Gemeente Drempt & Oldenkeppel
ds. Dirk Engelage, T: 0313 472364; e-mail: dominee@kerkdrempel.nl
mw. Marjan van Zadelhoff, T: 0313 474251; e-mail: marjanvanzadelhoff@upcmail.nl
mw. Trudy Hemke, e-mail: trudyterwaarbeek@gmail.com

Protestantse Gemeente te Angerlo/ Doesburg
ds. Chris Kors, T: 0313 844539; e-mail: chris.kors@gmail.com
mw. Ans Woudenberg, T: 0313 484533; e-mail: rienans.woudenberg@zonnet.nl

 

Eventuele veranderingen/afgelastingen worden vermeld op:
www.pkn-angerlodoesburg.nl
www.kerkdrempel.nl
www.kerkhummelo.nl
https://doesburg.remonstranten.nl

Klik hieronder voor het programmaoverzicht
PROGRAMMAboekje OB seizoen 2017 – 2018