Liturgiegroep

foto site

 

De Liturgiegroep verzorgt een aantal kerkdiensten per jaar. In voorbereidende gesprekken bepalen de leden een thema en zoeken daar (Bijbel) teksten en liederen bij.  Onze predikant is daarbij een grote steun. Tenslotte zetten twee personen de puntjes op de i en zij leiden de dienst. De leden van de groep vinden het zeer verrijkend om zo intensief bezig te zijn met geloofszaken.

Inlichtingen bij:
Mw. H. Pameijer-de Waard of mw. M.L. Oosterhuis-Strating, e-mail via remgemdoes@gmail.com