Kerkdiensten

Aanzicht

Kerkdiensten 2018

De gemeente heeft voor haar kerkdiensten de beschikking over de Gasthuiskerk (Gasthuisstraat 41, Doesburg), waar op de tweede en vierde zondag van de maand en op kerkelijke feestdagen om 10.30 uur een Remonstrantse dienst gehouden wordt. Meerdere malen per jaar zal in de dienst een maaltijdviering plaatsvinden. Naar Remonstrants gebruik is iedereen van harte welkom, ongeacht of hij of zij tot deze of enige kerk behoort.

De vaste organist is: dhr. C. van den Haak, Pinkelseweg 14, 6991 GJ Rheden.

Na iedere dienst is gele­genheid tot onderling contact onder het genot van koffie of thee.

U bent van harte welkom bij de volgende diensten:

14 januari 2018ds. C.M. Vos-Wiegand
28 januari 2018ds. C.M. Vos-Wiegand
11 februari 2018ds. C.M. Vos-Wiegand
25 februari 2018dhr. P.W.A. Overdiep
11 maart 2018ds. C.M. Geels
25 maart 2018Palmpasen – ds. C.M. Vos-Wiegand
29 maart 2018Witte Donderdag – ds. G. de Klerck-Bets; avondmaal – aanvang 20.00 uur
30 maart 2018Goede Vrijdag – ds. G. de Klerck-Bets – aanvang 20.00 uur
1 april 2018Pasen – ds. C.M. Vos-Wiegand
22 april 2018dr. P.W.A. Nissen
13 mei 2018liturgiecommissie
20 mei 2018Pinksteren – ds. C.M. Vos-Wiegand
27 mei 2018ds. J.F. Goud
10 juni 2018ds. C.M. Vos-Wiegand
24 juni 2018ds. G. de Klerck-Bets
8 juli 2018dhr. P.W.A. Overdiep
22 juli 2018ds. C.M. Vos-Wiegand
12 augustus 2018mw. dr. I.L. Tan
26 augustus 2018alternatieve bijeenkomst
9 september 2018ds. N. Hengeveld
23 september 2018ds. C.M. Vos-Wiegand
14 oktober 2018bevestigingsdienst ds. H. van den Berg (vernieuwingspredikant)
28 oktober 2018ds. C.M. Vos-Wiegand
11 november 2018ds. G. de Klerck-Bets
25 november 2018ds. C.M. Vos-Wiegand; dodenherdenking, avondmaal
9 december 2018Tweede Advent – ds. C.M. Vos-Wiegand
24 december 2018Kerstavond – ds. C.M. Vos-Wiegand – aanvang 20.00 uur
25 december 2018Eerste Kerstdag – liturgiecommissie