Kerkdiensten

Aanzicht

Kerkdiensten 2021

De gemeente heeft voor haar kerkdiensten de beschikking over de Gasthuiskerk (Gasthuisstraat 41, Doesburg), waar op de tweede en vierde zondag van de maand en op kerkelijke feestdagen om 10.30 uur een Remonstrantse dienst gehouden wordt. Meerdere malen per jaar zal in de dienst een maaltijdviering plaatsvinden. Naar Remonstrants gebruik is iedereen van harte welkom, ongeacht of hij of zij tot deze of enige kerk behoort.

Corona-protocol
Vanaf de dienst op 12 juli 2020 moeten er regels in acht worden genomen in verband met de corona-bestrijding.
Daardoor krijgen de diensten een heel andere, helaas ook onpersoonlijker, invulling. We zullen er uiteraard alles aan doen om u een mooie bijeenkomst te bieden.

Onderstaand de regels voor kerkbezoek. Deze regels volgen zowel de richtlijnen van het RIVM als het landelijk overleg en zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beheerder van de Gasthuiskerk.
In het algemeen geldt (en we gaan daarbij uit van uw eigen verantwoordelijkheid):
– niet komen als u ziek en/of verkouden bent;
– bij binnenkomst uw handen desinfecteren (gel is aanwezig);
– altijd 1,5 meter afstand houden;
– niezen/hoesten in de binnenkant van uw elleboog;
– papieren zakdoekjes gebruiken.

Liever geen gebruik maken van het toilet en anders dit ontsmetten voor en na gebruik (er liggen doekjes).

– U komt binnen door de glazen deur aan de Paardenmarkt.
– Daar wordt u opgewacht door de kosters, wordt uw naam genoteerd en wordt u begeleid naar de kerkzaal.
– U neemt uw jas mee naar binnen.
– U wordt verzocht direct te gaan zitten.
– We mogen helaas niet samen zingen, de predikant zal zorgen voor een alternatief in welke vorm dan ook.
– Aan het einde van de dienst is er een open collecte.
– U gaat naar huis via de hoofdingang en de koster wijst u op de 1,5 m afstand.
– Helaas is er dus geen koffie/thee na afloop.

Omdat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden, is er in de kerkzaal maximaal plaats voor 35 personen. Momenteel mogen echter niet meer dan 30 personen aanwezig zijn, moet u zich vooraf aanmelden als u de dienst wilt bezoeken en is het dragen van een mondkapje in de Gasthuiskerk verplicht totdat u uw zitplaats hebt ingenomen. Zie voor verdere details per kerkdienst de vermelding in de Agenda op de homepage.

In samenwerking met de Gasthuiskerk doen wij erg ons best om u zo veilig mogelijk te ontvangen. In ruil daarvoor verwachten wij van u dat u ook uw eigen verantwoordelijkheid neemt en zich houdt aan de maatregelen die we genomen hebben.

U bent van harte welkom bij de volgende diensten (onder voorbehoud, check de agenda op de home page):

10 januari 2021online kerkdienst, dhr. J.J. Marinus
24 januari 2021oecumenische online-dienst vanuit de Martinikerk Doesburg
14 februari 2021onder voorbehoud: mw. M.A. van Bokhoven
28 februari 2021ds. C.M. Vos-Wiegand
14 maart 2021ds. S.M. van der Sluijs
28 maart 2021ds. N. Hengeveld – Palmpasen
1 april 2021ds. S.M. van der Sluijs – Witte Donderdag met avondmaal – aanvang 20.00 uur
4 april 2021ds. S.M. van der Sluijs – Pasen
25 april 2021ds. E. van Kuijk
9 mei 2021ds. S. Coenradi
23 mei 2021ds. S.M. van der Sluijs – Pinksteren
13 juni 2021ds. M.F.C. Junte
27 juni 2021ds. S.M. van der Sluijs
11 juli 2021ds. E. van Kuijk
25 juli 2021zomeractiviteit
8 augustus 2021ds. J. Koornstra
29 augustus 2021prof.dr. P. Nissen
12 september 2021ds. S.M. van der Sluijs
26 september 2021mw. M. Brok
10 oktober 2021ds. S.M. van der Sluijs
24 oktober 2021ds. S.M. van der Sluijs
14 november 2021ds. S.M. van der Sluijs
28 november 2021ds. C.M. Vos-Wiegand
12 december 2021ds. S.M. van der Sluijs
24 december 2021ds. S.M. van der Sluijs – Kerstavondaanvang 20.00 uur
25 december 2021ds. C.M. Geels – Kerstmis