Kerkdiensten

Aanzicht

Kerkdiensten 2022

De gemeente heeft voor haar kerkdiensten de beschikking over de Gasthuiskerk (Gasthuisstraat 41, Doesburg), waar op de tweede en vierde zondag van de maand en op kerkelijke feestdagen om 10.30 uur een Remonstrantse dienst gehouden wordt. Meerdere malen per jaar zal in de dienst een maaltijdviering plaatsvinden. Naar Remonstrants gebruik is iedereen van harte welkom, ongeacht of hij of zij tot deze of enige kerk behoort.

Corona-protocol
Vanaf 25 februari 2022 komen nagenoeg alle beperkende maatregelen rondom de Covid-19 pandemie in Nederland te vervallen. Wel blijven we basisregels hanteren, zoals deze voor de hele maatschappij gelden: vaak handen wassen, goed ventileren, hoesten en niezen in de elleboog, bij gezondheidsklachten thuisblijven. 

Hoewel afstand houden en een mondkapje dragen niet meer hoeven, respecteren we hen die dat graag nog willen. In de opstelling van de kerkzaal wordt daar rekening mee gehouden. 

U bent van harte welkom bij de volgende diensten (check ook de agenda op de home page):

9 januari 2022, geen dienst i.v.m. lockdown
23 januari 2022, ds. S.M. van der Sluijs – Themadienst: ‘Zieken bezoeken’; de dienst wordt vooraf opgenomen en is terug te kijken via een link op deze website of via ons YouTube-kanaal (Remonstranten, Doesburg). Zie ook het artikel ‘Zeven wegen, een manier van leven’ elders op deze website.

13 februari 2022, ds. A.L. Wieringa
27 februari 2022, ds. S.M. van der Sluijs

13 maart 2022, dr. P.J.A. Nissen
27 maart 2022, ds. W. van Wakeren

14 april 2022, ds. S.M. van der Sluijs – Witte Donderdag en Avondmaalaanvang 20.00 uur
17 april 2022, ds. S.M. van der SluijsPasen

8 mei 2022, ds. R.C.G. van Andel
22 mei 2022, Oecumenische viering in de Martinikerk – aanvang 10.00 uur

5 juni 2022, ds. S.M. van der Sluijs- Pinksteren
26 juni 2022, ds. S.M. van der Sluijs

10 juli 2022, ds. E. van Kuijk-Spaans
24 juli 2022, andere bijeenkomst/zomer-activiteit

14 augustus 2022, ds. L.D. van Staveren
28 augustus 2022, ds. S. Coenradie

11 september 2022, ds. S.M. van der Sluijs
25 september 2022, ds. G. Ubels

9 oktober 2022, ds. S.M. van der Sluijs
23 oktober 2022, ds. M. Brok

13 november 2022, ds. S.M. van der Sluijs – herdenking overledenen en Avondmaal
27 november 2022, ds. C.M. Vos-Wiegand

11 december 2022, ds. S. van Zeeland-Van Cassel
24 december 2022, ds. S.M. van der Sluijs – Kerstavondaanvang 20.00 uur
25 december 2022, ds. E. van der Panne – Kerstmis aanvang 10.30 uur