Kerkdiensten

Aanzicht

Kerkdiensten 2019

De gemeente heeft voor haar kerkdiensten de beschikking over de Gasthuiskerk (Gasthuisstraat 41, Doesburg), waar op de tweede en vierde zondag van de maand en op kerkelijke feestdagen om 10.30 uur een Remonstrantse dienst gehouden wordt. Meerdere malen per jaar zal in de dienst een maaltijdviering plaatsvinden. Naar Remonstrants gebruik is iedereen van harte welkom, ongeacht of hij of zij tot deze of enige kerk behoort.

De vaste organist is: dhr. C. van den Haak, Pinkelseweg 14, 6991 GJ Rheden.

Na iedere dienst is gele­genheid tot onderling contact onder het genot van koffie of thee.

U bent van harte welkom bij de volgende diensten:

13 januari 2019ds. C.M. Vos-Wiegand
27 januari 2019ds. M. de Klerck-Bets
10 februari 2019ds. C.M. Vos-Wiegand
24 februari 2019de heer P.W.A. Overdiep
10 maart 2019ds. C.M. Vos-Wiegand
24 maart 2019mevrouw S. van Zeeland-van Cassel
14 april 2019Palmpasen – ds. C.M. Vos-Wiegand of ds. M. de Klerck-Bets
18 april 2019Witte Donderdag – ds. C.M. Vos-Wiegand of ds. M. de Klerck-Bets – aanvang 20.00 uur
19 april 2019Goede Vrijdag – ds. C.M. Vos-Wiegand of ds. M. de Klerck-Bets – aanvang 20.00 uur
21 april 2019Pasen – ds. C.M. Vos-Wiegand of ds. M. de Klerck-Bets
12 mei 2019ds. H. van den Berg (vernieuwingspredikant)
26 mei 2019Afscheidsdienst ds. C.M. Vos-Wiegand – middagdienst
10 juni 2019Pinksteren – ds. M.L. Dutilh
23 juni 2019de heer A.C. van Baarsen
14 juli 2019de heer P.W.A. Overdiep
28 juli 2019ds. S. Coenradie
11 augustus 2019alternatieve bijeenkomst
25 augustus 2019de heer J. van Belle
8 september 2019de heer J.J. Marinus
22 september 2019welkomstdienst ds. S.M. van der Sluijs met ds. M. de Klerck-Bets
13 oktober 2019liturgiecommissie
27 oktober 2019ds. A.N. Verheul
10 november 2019ds. M. de Klerck-Bets
24 november 2019ds. S.M. van der Sluijs – herdenking overledenen en avondmaal
8 december 2019Tweede Advent – ds. G.E. Bonda
24 december 2019Kerstavond – ds. S.M. van der Sluijs – aanvang 20.00 uur
25 december 2019Eerste Kerstdag – liturgiecommissie