Kerkdiensten

Aanzicht

Kerkdiensten 2020

De gemeente heeft voor haar kerkdiensten de beschikking over de Gasthuiskerk (Gasthuisstraat 41, Doesburg), waar op de tweede en vierde zondag van de maand en op kerkelijke feestdagen om 10.30 uur een Remonstrantse dienst gehouden wordt. Meerdere malen per jaar zal in de dienst een maaltijdviering plaatsvinden. Naar Remonstrants gebruik is iedereen van harte welkom, ongeacht of hij of zij tot deze of enige kerk behoort.

Na iedere dienst is gele­genheid tot onderling contact onder het genot van koffie of thee.

U bent van harte welkom bij de volgende diensten:

12 januari 2020ds. P.W.A. Overdiep
26 januari 2020ds. S.M. van der Sluijs
9 februari 2020ds. S.M. van der Sluijs
23 februari 2020dr. P.J.A. Nissen
8 maart 2020ds. S.M. van der Sluijs
22 maart 2020kerkdienst geannuleerd
9 april 2020kerkdienst geannuleerd
12 april 2020kerkdienst geannuleerd
26 april 2020kerkdienst geannuleerd
10 mei 2020kerkdienst geannuleerd
31 mei 2020kerkdienst geannuleerd
14 juni 2020kerkdienst geannuleerd
28 juni 2020kerkdienst geannuleerd
12 juli 2020ds. S.M. van der Sluijs
26 juli 2020ds. C.M. Vos-Wiegand
9 augustus 2020alternatieve bijeenkomst
23 augustus 2020ds. M. de Klerck-Bets
13 september 2020ds. S.M. van der Sluijs
27 september 2020ds. A.N. Verheul
11 oktober 2020ds. S.M. van der Sluijs
25 oktober 2020ds. C.M. Vos-Wiegand
8 november 2020ds. S.M. van der Sluijs – herdenking overledenen en avondmaal
29 november 2020mw. M. Brok
13 december 2020mw. E. van Kuijk
24 december 2020ds. S.M. van der Sluijs – Kerstavondaanvang 20.00 uur
25 december 2020liturgiegroep – Kerstochtend