Kerkdiensten

Aanzicht

Kerkdiensten 2020

De gemeente heeft voor haar kerkdiensten de beschikking over de Gasthuiskerk (Gasthuisstraat 41, Doesburg), waar op de tweede en vierde zondag van de maand en op kerkelijke feestdagen om 10.30 uur een Remonstrantse dienst gehouden wordt. Meerdere malen per jaar zal in de dienst een maaltijdviering plaatsvinden. Naar Remonstrants gebruik is iedereen van harte welkom, ongeacht of hij of zij tot deze of enige kerk behoort.

Corona-protocol
Vanaf de dienst op 12 juli moeten er uiteraard regels in acht worden genomen in verband met de corona-bestrijding.
Daardoor krijgen de diensten een heel andere, helaas ook onpersoonlijker, invulling. We zullen er uiteraard alles aan doen om u een mooie bijeenkomst te bieden.

Onderstaand de regels voor kerkbezoek. Deze regels volgen zowel de richtlijnen van het RIVM als het landelijk overleg en zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beheerder van de Gasthuiskerk.
In het algemeen geldt (en we gaan daarbij uit van uw eigen verantwoordelijkheid):
– niet komen als u ziek en/of verkouden bent;
– bij binnenkomst uw handen desinfecteren (gel is aanwezig);
– altijd 1,5 meter afstand houden;
– niezen/hoesten in de binnenkant van uw elleboog;
– papieren zakdoekjes gebruiken.

Liever geen gebruik maken van het toilet en anders dit ontsmetten voor en na gebruik (er liggen doekjes).

– U komt binnen door de glazen deur aan de Paardenmarkt.
– Daar wordt u opgewacht door de kosters, wordt uw naam genoteerd en wordt u begeleid naar de kerkzaal.
– U neemt uw jas mee naar binnen.
– U wordt verzocht direct te gaan zitten.
– We mogen helaas niet samen zingen, de predikant zal zorgen voor een alternatief in welke vorm dan ook.
– Aan het einde van de dienst is er een open collecte.
– U gaat naar huis via de hoofdingang en de koster wijst u op de 1,5 m afstand.
– Helaas is er dus geen koffie/thee na afloop.

Omdat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden, is er in de kerkzaal maximaal plaats voor 35 personen. Momenteel mogen echter niet meer dan 30 personen aanwezig zijn, moet u zich vooraf aanmelden als u de dienst wilt bezoeken en is het dragen van een mondkapje in de Gasthuiskerk verplicht totdat u uw zitplaats hebt ingenomen. Zie voor verdere details per kerkdienst de vermelding in de Agenda op de homepage.

In samenwerking met de Gasthuiskerk doen wij erg ons best om u zo veilig mogelijk te ontvangen. In ruil daarvoor verwachten wij van u dat u ook uw eigen verantwoordelijkheid neemt en zich houdt aan de maatregelen die we genomen hebben.

U bent van harte welkom bij de volgende diensten:

12 januari 2020ds. P.W.A. Overdiep
26 januari 2020ds. S.M. van der Sluijs
9 februari 2020ds. S.M. van der Sluijs
23 februari 2020dr. P.J.A. Nissen
8 maart 2020ds. S.M. van der Sluijs
22 maart 2020kerkdienst geannuleerd
9 april 2020kerkdienst geannuleerd
12 april 2020kerkdienst geannuleerd
26 april 2020kerkdienst geannuleerd
10 mei 2020kerkdienst geannuleerd
31 mei 2020kerkdienst geannuleerd
14 juni 2020kerkdienst geannuleerd
28 juni 2020kerkdienst geannuleerd
12 juli 2020ds. S.M. van der Sluijs, zie corona-protocol zoals hierboven beschreven
26 juli 2020ds. C.M. Vos-Wiegand, zie corona-protocol
9 augustus 2020zomeractiviteit: film ‘Rocket Man’, zie corona-protocol
23 augustus 2020ds. M. de Klerck-Bets, zie corona-protocol
13 september 2020Algemene Ledenvergadering, aansluitend korte viering door ds. S.M. van der Sluijs, zie corona-protocol
27 september 2020ds. A.N. Verheul, zie corona-protocol
11 oktober 2020ds. S.M. van der Sluijs, zie corona-protocol
25 oktober 2020ds. C.M. Vos-Wiegand, zie corona-protocol
8 november 2020ds. S.M. van der Sluijs – herdenking overledenen en avondmaal, zie corona-protocol
29 november 2020mw. M. Brok, zie corona-protocol
13 december 2020mw. E. van Kuijk, zie corona-protocol
24 december 2020ds. S.M. van der Sluijs – Kerstavondaanvang 20.00 uur, zie corona-protocol
25 december 2020liturgiegroep – Kerstochtend, zie corona-protocol