1 oktober 2020

Wij zijn de ruimte om het licht heen

Geschreven door Sabine du Croo
Inspiratie Foto: Yohan Creemers Wij zijn de ruimte om het licht heen

Het is tijd, we kijken elkaar en de koster aan en met een halfluid ‘goede dienst’ gaan we naar binnen. Een kerkenraadslid heet iedereen welkom, van dichtbij is voelbaar dat het gemeend is. Voelbaar is ook de oplettendheid van iedereen; we gaan beginnen! Het licht wordt aangestoken en de woorden uit Johannes 1 klinken: In God is licht, in hem is geen spoor van duisternis. Deze woorden zijn voor mij de samenvatting van de dienst, van iedere dienst.

Er staat: ‘God is licht’. God schiep licht op de eerste dag, zo wordt er verteld. Niet het licht van zon maan en sterren, dat komt later. God zelf is licht en heeft zich uitgedeeld in alles en allen: licht uit licht. Dat noemden wij schepping, die duurt nog altijd voort, iedere dag, ieder uur opnieuw. Daarmee werd ook onze kern gegeven: Onze kern is het licht in ons, of andersom gezegd: wij zijn de ruimte om het licht heen.

Opdracht

En als vanzelf is daarmee onze opdracht gegeven: Onze opdracht is het licht, ook wel liefde genoemd, niet te versluieren maar uit te laten stromen naar alles en allen. Onze taak is licht te brengen. Zo scheppen wij, in navolging van de schepper, iedere dag, ieder uur opnieuw.

De verhalen over Jezus laat zien hoe hij dat deed, dat geeft te denken. Ze helpen om ons bewust te worden van het licht in ons om de sluiers die ons kleine, zelf-betrokken ik tussen ons en onze kern heeft opgehangen, te laten vallen, om ons bewust te worden van de eenheid van alles en allen.

Licht nooit gedoofd

Er staat ook: in hem is geen spoor van duisternis. Het licht dat de kern is van alles en allen kan wel verduisterd worden, maar niet gedoofd. Nooit gedoofd. Het licht is eeuwig. Dat is een troost. Want soms zou je denken dat het er niet meer is. Omdat de duisternis zo veel is, zo diep. Duisternis in de vorm van kwaad, lijden, ziekte, pijn, verdriet.Voor velen in niet mis te verstane proporties. Maar in iedere duisternis zijn sporen van licht, want God is eeuwig.

Duisternis ontstaat waar liefde ontbreekt. Wij zelf zijn niet altijd in staat om liefde, licht in duisternis te brengen, wij zien geen sporen van licht. We worden belemmerd door ons kleine zelf-betrokken ik en kunnen daar niet altijd los van komen.  Dat hoeft ook niet.

Bidden om omslag in ons denken

We kunnen de heilige geest, ook wel de helper en trooster genoemd, bidden om de omslag in ons denken voor ons te maken. Om eeuwig licht in de tijdelijke duisternis te zien. Dat is een bemoediging om licht te brengen.

In deze eerste regels van onze dienst zijn onze essentie, onze opdracht, onze troost en onze bemoediging meegegeven.  God is licht, in hem is geen spoor van duisternis. Dát is een begin.

Over Sabine du Croo

Sabine du Croo

Sabine du Croo de Jongh is remonstrants predikant in Haarlem

Gerelateerd