4 januari 2022

Peter Nissen keert terug naar de Moederkerk

Geschreven door Redactie

Op 28 december werd bekend dat remonstrants predikant Peter Nissen, voor anderhalve dag per week als predikant verbonden aan de doopsgezinde-remonstrantse gemeente in Nijmegen, in de zomer van 2022 het predikantschap gaat neerleggen en gaat terugkeren naar de rooms-katholieke kerk.

Peter verklaart die stap als volgt:

‘Twaalf jaar geleden ben ik in het grote gebouw van de kerk verhuisd van de rooms-katholieke vleugel naar het remonstrantse kamertje. Ik ben er heel gastvrij ontvangen. Ik ben acht jaar remonstrants predikant geweest en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb de gemeenten van Oosterbeek en Nijmegen mogen dienen en in beide gemeenten zijn banden van vriendschap en vertrouwen gegroeid. Ik mocht de remonstranten zeven jaar vertegenwoordigen in de Raad van Kerken in Nederland. Ik ben als curator, waarnemend rector en docent verbonden geweest aan het Remonstrants Seminarium, dat aan de VU is gevestigd en een toekomstgerichte broedplaats is voor eigentijdse theologie en geloofsgemeenschappen-met-een hart.

Maar toch is de protestantse vrijzinnigheid nooit mijn echte thuis geworden. Ik vergelijk mijn ervaring graag met die van een emigrant: hij of zij verlaat het land van herkomst uit onvrede over de mogelijkheden die daar zijn, vindt die mogelijkheden doorgaans wel in het nieuwe land, maar krijgt na verloop van tijd toch vaak heimwee naar het moederland. Zo verging het ook mij. Dat heimwee naar het katholicisme was voor mij van gevoelsmatige en van theologische aard. Het had te maken met sfeer en warmte, met liturgie en spiritualiteit, met haar monastieke traditie en haar wereldwijde veelkleurigheid, maar ook met het theologische kerkbegrip en het besef van sacramentaliteit. Het inspirerende optreden van paus Franciscus versterkte mijn heimwee. Ik vertel er bij gelegenheid wel eens meer over.

Met de bisschop van ‘s-Hertogenbosch, mgr. dr. Gerard de Korte, heb ik een traject van terugkeer afgesproken. Tot de zomer van 2022 zal ik mijn toezeggingen voor preekbeurten, leerhuizen en lezingen in remonstrantse kring nog nakomen. Dan ga ik als predikant met emeritaat, leg ik het predikantschap neer en keer ik terug in de schoot van de Moederkerk.’

Over Redactie

Redactie

De redactie van Remonstranten.nl bestaat uit Annemarie Gerretsen, Liesbeth Orthel en Michel Peters. Zij opereren vanuit het Landelijk Bureau in Utrecht en komen wekelijks bij elkaar om voor jou de meest actuele, inspirerende, verdiepende en/of remonstrantse blogs te publiceren. Voor tips kun je het contactformulier gebruiken.

Gerelateerd