Zomeractiviteit: film Rocket Man

Zomeractiviteit: film Rocket Man
Datum 9 augustus
Tijd 10:30 - 12:30 uur
Locatie Gasthuiskerk, Doesburg
Entree
€ 5,00 p.p.

Muzikale film over het bijzondere levensverhaal van de zanger Elton John.
Duur van de film: 121 minuten

In verband met het 1,5 meter afstand houden van elkaar, is er plaats voor maximaal 35 personen. Daarom is het noodzakelijk dat u zich voor deze filmvoorstelling opgeeft. Dit kan via een e-mail of door een telefoontje naar Lucie Beekman: luciebeekman21@gmail.com of 06-22982241. Graag aangeven wie er komt/met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.

De kosten bedragen € 5,00 per persoon.
Het totaalbedrag graag overmaken op bankrekeningnummer NL 92 ABNA 053.88.36.911 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Doesburg onder vermelding van ‘film’, of het bedrag contant en afgepast meenemen op de dag van de voorstelling.

Helaas is er in verband met de corona-maatregelen geen pauze en/of gezellige samenkomst na afloop. Iedere bezoeker dient zich uiteraard te houden aan de geldende corona-regels, zie het protocol op de pagina Kerkdiensten.

De kerkenraad nodigt iedereen, ook niet-leden of -vrienden, van harte uit om deze film te komen bekijken en beluisteren.

 

Agenda