Welkomstdienst ds. S.M. van der Sluijs met ds. M. de Klerck-Bets

Welkomstdienst ds. S.M. van der Sluijs met ds. M. de Klerck-Bets
Datum 22 september 2019
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Gasthuiskerk, Doesburg

Jacob droomt een droom te Bethel. Een mens wordt stil gezet. God daalt af naar deze mens, staat naast hem. Hemel en aarde raken elkaar aan. Er worden beloften gedaan van trouw en bescherming, van een God die samen met je wil oplopen. Beloften die voor Jacob golden, maar zo krachtig zijn dat ze persoon, plaats en tijd overstijgen, zodat ze ook voor ons gelden. Zeker op een dag als deze.

Agenda