Themadienst ‘Preek van de leek’, Hermen Overweg – Thema: Heeft religie toekomst?

Datum 8 mei 2016
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Gasthuiskerk Doesburg

Hermen Overweg houdt ‘Preek van de Leek’

Op zondag 8 mei zal de heer Hermen Overweg een Preek van de Leek houden in de Remonstrantse kerkdienst in de Gasthuiskerk in Doesburg.

De Remonstranten – een van oudsher vrijzinnige geloofsgemeenschap – willen graag in gesprek gaan over de betekenis van geloof, ook buiten de eigen kring. Zij doen dat onder het motto ‘Geloof begint bij jou’. Op de landelijke website wordt dit aldus verwoord: “Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou. Dan mag je er een eigen mening over hebben. Dingen ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.”

Om het in gesprek gaan concreet gestalte te geven, gaan de Remonstranten in Doesburg beginnen met de Preek van de Leek. De heer Hermen Overweg is bereid gevonden als eerste het spits af te bijten. Velen kennen de heer Overweg nog als voormalig burgemeester van Doesburg. Daarnaast is de heer Overweg onder andere actief als lid van het bestuur van de Gestichten van Weldadigheid, eigenaar van de prachtig vernieuwde Gasthuiskerk, de kerkplek van de Remonstranten.

‘Heeft religie toekomst?’ is de vraag die de heer Overweg zichzelf en ons stelt. ‘Religie is nodig om een onbegrijpelijk bestaan leefbaar te houden’, aldus het uitgangspunt van de overdenking waarin de heer Overweg ons zal meenemen.

Op 8 mei om 10.30 uur in de Gasthuiskerk. Iedereen welkom.

Na afloop is er koffie en thee en ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Agenda