Kerkdienst, ds. C.M. Vos – Thema: volksgeloof

Datum 14 februari 2016
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Gasthuiskerk Doesburg

Het thema van deze dienst sluit aan bij het landelijke Remonstrantse thema voor deze zondag: Mijn God en volksgeloof.
Op deze eerste zondag van de lijdenstijd zal het in de dienst gaan over carnaval en (vooral) vasten.

Agenda