Kerkdienst, ds. C.M. Vos-Wiegand – Thema: Onze verwachtingen omtrent Jezus

Kerkdienst, ds. C.M. Vos-Wiegand – Thema: Onze verwachtingen omtrent Jezus
Datum 12 maart 2017
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Gasthuiskerk Doesburg

Zondag 12 maart, tweede zondag van de lijdenstijd

Deze zondag vertelt het verhaal van de verschijning van Mozes en Elia aan Jezus, op een berg in Galilea. De leerlingen vragen zich af wie en wat Jezus nou werkelijk is. Wat betekent hij, voor hen en voor ons?

Mattheus 17: 1-9 en Exodus 24: 12-18

Tijdens deze dienst zullen de volgende liederen worden gezongen (nieuwe Liedboek):
Lied 556, Alles wat over ons geschreven is
Lied 833, Neem mij aan zoals ik ben
Lied 906, God is tegenwoordig
Lied 540, Het waren tien geboden
Lied 547, Met de boom des levens

 

Agenda