Kerkdienst, ds. A.N. Verheul – Thema: De erfenis van Abraham

Kerkdienst, ds. A.N. Verheul – Thema: De erfenis van Abraham
Datum 26 februari 2017
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Gasthuiskerk Doesburg

We staan stil bij verhalen over Abraham. Met hem raken we aan de wortels van de drie grote monotheïstische religies. Die met elkaar in voortdurend wisselende verhoudingen staan van conflict en dialoog.

Wie als jood, christen of moslim met de Abraham van Genesis op weg gaat, stuit juist niet op een situatie van strijd, maar van bereidheid tot vrede en vermogen tot integratie. Abraham is een figuur op de grens, een zwerver, een passant. ‘Abraham’ betekent onderweg zijn naar de alsmaar grotere, onbegrijpelijke god, open staan voor zijn onnaspeurbare aanwezigheid ook bij anderen, bij mensen die misschien juist zijn buitengesloten. Abraham laat zien dat geloof niet iets is wat je ‘hebt’ of ‘bezit’. Geloven betekent een leven leiden dat niet verzekerd is en waar je niet over kunt beschikken. Abraham is de mens die God zoekt. Abraham zijn alle mensen die god zoeken. 

Agenda