Kerkdienst, ds. A.N. Verheul – Thema: Deze wereld omgekeerd – Een nieuwe kijk op Paulus

Kerkdienst, ds. A.N. Verheul – Thema: Deze wereld omgekeerd – Een nieuwe kijk op Paulus
Datum 27 oktober 2019
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Gasthuiskerk, Doesburg

De vaak verguisde Paulus mag zich de laatste tijd verheugen in een groeiende belangstelling van filosofen. De vernietigende kritiek van Nietzsche ruimt het veld voor een heuse revival. Wat moderne denkers vooral in hem waarderen is zijn non-conformisme. Niet het verlangen naar een andere wereld zou bij de apostel voorop staan, maar naar deze wereld – anders. Daarnaast is er bewondering voor het universele karakter van zijn boodschap. Die vormt een uitnodiging aan ieder, ongeacht afkomst of religieuze achtergrond. Hij is niet van de ‘identiteitspolitiek’. De apostel blijkt verrassend actueel!

Agenda