Kerkdienst, dr. P.J.A. Nissen – Thema: Meer dan de redelijkheid van ons vraagt.

Kerkdienst, dr. P.J.A. Nissen – Thema: Meer dan de redelijkheid van ons vraagt.
Datum 23 februari
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Gasthuiskerk, Doesburg

Vrijzinnige christenen, en vooral de remonstranten onder hen, beklemtonen graag dat geloven aan redelijkheid moet voldoen. Toch vraagt geloven ook een sprong voorbij de redelijkheid. Dat maakt de Bergrede, waar wij op zondag 23 februari uit lezen (Matteüs 5,33-48), ons duidelijk. Jezus daagt zijn toehoorders uit om telkens een stap verder te zetten dan de Wet van ons vraagt. En die stap wordt ingegeven door compassie. De Bergrede wil ons uitdagen om de weg van de compassie te gaan.

Voorganger in de dienst is Peter Nissen. Hij is predikant bij de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Nijmegen en hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

 

Agenda