Kerkdienst, dhr. J. van Belle – Thema: Arm en toch gelukkig?

Kerkdienst, dhr. J. van Belle – Thema: Arm en toch gelukkig?
Datum 25 augustus
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Gasthuiskerk, Doesburg

‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden’.

Het zijn uitspraken van Jezus, zoals die door Lucas zijn opgetekend. Voor Lucas zullen deze woorden betekenisvol zijn geweest, maar wat kunnen ze ons nog zeggen? Daarover gaat deze dienst.

Jan van Belle is opgeleid tot predikant, maar hij is ook bioloog. Hij heeft lange tijd als milieu-adviseur bij een adviesbureau gewerkt. Op latere leeftijd heeft hij aan de Rijks Universiteit Groningen Geestelijke Verzorging gestudeerd. Na een korte periode waarin hij als geestelijk
verzorger werkte in de psychiatrie, is hij de predikantsopleiding aan het Remonstrants seminarium gaan volgen. Vorig jaar in juni heeft Jan het proponentsexamen afgelegd en is hij ‘ingezegend’ als Remonstrants proponent (beroepbaar predikant).

 

Agenda