Cursus Remonstrantica (2)

Cursus Remonstrantica (2)
Datum 12 mei 2017
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie informatie via ds. Marga Vos

Op vier vrijdagavonden wordt ingegaan op wat Remonstranten zijn, wat hen beweegt en wat onszelf beweegt in geloof en geestelijk leven.

De eerste avond is gewijd aan de geschiedenis van de Remonstranten vanaf de Reformatie tot en met de spotjes op de radio. De andere avonden spreken we over God, Jezus, de Heilige Geest en onszelf, aan de hand van de laatste geloofsbelijdenis.

De cursus staat onder leiding van ds. Marga Vos, bij wie tevens overige informatie verkrijgbaar is. Contactgegevens vindt u op deze website onder Organisatie/Predikant.

De cursus wordt gegeven op 28 april, 12 mei, 19 mei en 2 juni 2017.

Agenda